SHOWROOM - VPDG :

SỐ 28 AN TRẠCH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

HOTLINE : 0904 258 747 (ANH GIANG) 

CD/Fax : (84-04) 3974.6810 - 04 - 3974.7275

Email : saovietaic@gmail.com